جاذبه های گردشگری مشهد

جاذبه های گردشگری مشهد از دسته ی جاذبه های گردشگری ایران و در دسته جاذبه های گردشگری می باشد.

Aramgah Ferdowsi Mashhad

آرامگاه فردوسی مشهد

آرامگاه فردوسی مشهد Aramgah Ferdowsi   آرامگاه فردوسی ( Aramgah Ferdowsi Mashhad ) یا ( Tomb of Ferdowsi ) یکی از جاذبه های گردشگری مشهد می باشد که مسافران زیادی…
Bazar Reza Mashhad

بازار رضا مشهد

بازار رضا مشهد           Bazar Reza Mashhad بازار رضا مشهد از مشهورترین مراکز خرید مشهد می باشد که در زمان محمدرضاشاه به مهندسی داریوش بوربور ساخته شده…
Park Kooh Sangi Mashhad

پارک کوهسنگی مشهد

پارک کوهسنگی مشهد   Park Koohsangi Mashhad پارک کوهسنگی مشهد یکی از جاذبه های گردشگری مشهد می باشد که  به دلیل محیط و فضای بکر آن از محبوبیت خاصی بین مردم…
فهرست