تورهای سریلانکا

تور سریلانکا زیرمجموعه تورخارجی از دسته ی تورها می باشد.

تور سریلانکا

تور سریلانکا نوروز 99هتلشهردرجهDBLSINGبچه با تختبچه بدون تختGALADARIکلمبو5* BBROYAL CLASSICکندی5* HB1324500016725000112250006495000THE PALMS BERUWALAبنتوتا5* HBCINAMON LAKESIDEکلمبو5* TOP BBGRAND KANDYANکندی5* HB1399500018995000114250006495000CINAMON BEYبنتوتا5* HBCINAMON LAKESIDEکلمبو59*TOP BBGRAND KANDYANکندی5* HB1549500020145000120950006495000RIU HOTELبنتوتا5* ALLخدمات تور سریلانکا: بلیط…
فهرست